Béns i activitats de Oriol Torras i Planas

Declaració de béns i activitats de Oriol Torras 2017 (19 gen)