Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

86,72 €

Pressupost inicial

4,05 M€

% execució

101,62 %
Despesa real són 4,12 M€

% sobre el total del press.

10,34 %

Mitjana despesa provincial

3,18 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 2,96% 120.000 €
Recollida, gestió i tractament de residus 28,90% 1,17 M€
Neteja viària 44,16% 1,79 M€
Cementiri i serveis funeraris. 1,61% 65.323 €
Enllumenat públic 18,92% 766.652 €
Altres serveis de benestar comunitari 3,45% 139.690 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,50% 60.823 €
Despeses corrents en béns i serveis 97,26% 3,94 M€
Transferències corrents 1,23% 50.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es