Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

119,09 €

Pressupost inicial

5,57 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

11,75 %

Mitjana despesa provincial

4 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 2,64% 146.798,85 €
Recollida, gestió i tractament de residus 35,28% 1,97 M€
Neteja viària 44,20% 2,46 M€
Cementiri i serveis funeraris. 1,82% 101.560,48 €
Enllumenat públic 16,06% 894.471,64 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 8,80% 490.439,59 €
Despeses corrents en béns i serveis 81,04% 4,51 M€
Inversions reals 10,15% 565.500 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es