Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

122,53 €

Pressupost inicial

5,69 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

8,61 %

Mitjana despesa provincial

3,45 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 2,58% 146.798,85 €
Recollida, gestió i tractament de residus 24,15% 1,37 M€
Neteja viària 51,21% 2,91 M€
Cementiri i serveis funeraris. 2,26% 128.695,04 €
Enllumenat públic 19,79% 1,13 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,24% 525.410,4 €
Despeses corrents en béns i serveis 90,76% 5,16 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es