Medi ambient

Despesa pres. / hab.

28,49 €

Despesa pressupostada

1,31 M€

% execució

98,90 %
Despesa real són 1,3 M€

% sobre el total del press.

3,33 %

Mitjana despesa provincial

726.458,71 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Parcs i jardins 98,68% 1,3 M€
Altres actuacions relacionades amb medi ambient 1,32% 17.300 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 91,29% 1,2 M€
Transferències corrents 8,71% 114.482 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es