Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

36,44 €

Pressupost inicial

1,66 M€

% execució

98,20 %
Despesa real són 1,63 M€

% sobre el total del press.

4,25 %

Mitjana despesa provincial

746.598,92 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 4,75% 78.970 €
Parcs i jardins 94,05% 1,56 M€
Protecció i millora del medi ambient 1,20% 20.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 5,74% 95.406 €
Despeses corrents en béns i serveis 82,22% 1,37 M€
Transferències corrents 10,84% 180.203 €
Inversions reals 1,20% 20.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es