Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

80,76 €

Despesa pressupostada

3,68 M€

% execució

106,49 %
Despesa real són 3,92 M€

% sobre el total del press.

9,42 %

Mitjana despesa provincial

2,06 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 1,04% 38.170 €
Serveis socials i promoció social 71,53% 2,64 M€
Foment de l'ocupació 27,44% 1,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,30% 1,82 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,82% 1,1 M€
Transferències corrents 20,88% 769.377 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es