Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.943.099 € 86 € 9,89 %
Serveis públics bàsics 13.997.418 € 306 € 35,12 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.748.765 € 82 € 9,41 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.910.469 € 173 € 19,85 %
Actuacions de caràcter econòmic 728.452 € 16 € 1,83 %
Actuacions de caràcter general 9.530.279 € 208 € 23,91 %
Total 39.858.482 € 871,55 €

Cerca una partida específica