Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.943.099,00 € 86,22 € 9,89 %
Serveis públics bàsics 13.997.418,00 € 306,07 € 35,12 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.748.765,00 € 81,97 € 9,41 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.910.469,00 € 172,97 € 19,85 %
Actuacions de caràcter econòmic 728.452,00 € 15,93 € 1,83 %
Actuacions de caràcter general 9.530.279,00 € 208,39 € 23,91 %
Total 39.858.482,00 € 871,55 €

Cerca una partida específica