Sanitat

Pressupost inicial / hab.

9,63 €

Pressupost inicial

440.382 €

% execució

87,21 %
Despesa real són 384.040,56 €

% sobre el total del press.

1,10 %

Mitjana despesa provincial

310.912,88 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 95,00% 418.382 €
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 5,00% 22.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,96% 242.044 €
Despeses corrents en béns i serveis 38,56% 169.821 €
Transferències corrents 6,48% 28.517 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es