Cultura

Pressupost inicial / hab.

158,43 €

Pressupost inicial

7,39 M€

% execució

83,48 %
Despesa real són 6,17 M€

% sobre el total del press.

7,52 %

Mitjana despesa provincial

2,86 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 5,64% 417.180 €
Biblioteques i arxius 1,53% 113.003 €
Museus i arts plàstiques 0,74% 55.000 €
Promoció cultural 20,79% 1,54 M€
Arts escèniques 57,71% 4,26 M€
Lleure i temps lliure 3,83% 282.900 €
Festes populars i celebracions 9,76% 721.250 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 13,24% 978.462 €
Despeses corrents en béns i serveis 19,18% 1,42 M€
Transferències corrents 9,87% 729.634 €
Inversions reals 57,71% 4,26 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es