Cultura

Pressupost inicial / hab.

58,56 €

Pressupost inicial

2,7 M€

% execució

103,35 %
Despesa real són 2,79 M€

% sobre el total del press.

6,85 %

Mitjana despesa provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 13,52% 365.385 €
Biblioteques i arxius 3,74% 101.152 €
Museus i arts plàstiques 2,37% 64.103 €
Promoció cultural 56,34% 1,52 M€
Lleure i temps lliure 1,02% 27.500 €
Festes populars i celebracions 23,00% 621.250 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,56% 933.567 €
Despeses corrents en béns i serveis 43,83% 1,18 M€
Transferències corrents 21,62% 584.011 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es