Cultura

Pressupost inicial / hab.

69,88 €

Pressupost inicial

3,19 M€

% execució

99,42 %
Despesa real són 3,17 M€

% sobre el total del press.

8,15 %

Mitjana despesa provincial

1,79 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 7,05% 224.871 €
Biblioteques i arxius 9,41% 300.070 €
Museus i arts plàstiques 19,48% 621.155 €
Promoció cultural 49,19% 1,57 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 3,88% 123.694 €
Lleure i temps lliure 7,40% 235.859 €
Festes populars i celebracions 3,58% 114.250 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,03% 1,12 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,76% 1,33 M€
Transferències corrents 18,60% 593.194 €
Inversions reals 4,61% 146.843 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es