Cultura

Despesa pres. / hab.

77,18 €

Despesa pressupostada

3,53 M€

% execució

99,47 %
Despesa real són 3,51 M€

% sobre el total del press.

8,86 %

Mitjana despesa provincial

1,33 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 13,01% 459.372 €
Biblioteques i arxius 8,65% 305.445 €
Museus i arts plàstiques 17,10% 603.589 €
Promoció cultural 44,25% 1,56 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 3,63% 128.288 €
Lleure i temps lliure 10,11% 356.875 €
Festes populars i celebracions 3,24% 114.250 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,02% 1,27 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,80% 1,44 M€
Transferències corrents 18,15% 640.664 €
Inversions reals 5,04% 177.741 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es