Cultura

Pressupost inicial / hab.

77,18 €

Pressupost inicial

3,53 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 3,53 M€

% sobre el total del press.

8,86 %

Mitjana despesa provincial

1,24 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 13,01% 459.372 €
Biblioteques i arxius 8,65% 305.445 €
Museus i arts plàstiques 17,10% 603.589 €
Promoció cultural 44,25% 1,56 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 3,63% 128.288 €
Lleure i temps lliure 10,11% 356.875 €
Festes populars i celebracions 3,24% 114.250 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es