Esport

Pressupost inicial / hab.

32,47 €

Pressupost inicial

1,48 M€

% execució

94,98 %
Despesa real són 1,41 M€

% sobre el total del press.

3,79 %

Mitjana despesa provincial

813.317,21 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 2,00% 29.688 €
Promoció i foment de l'esport 45,99% 681.279 €
Instal·lacions esportives 52,00% 770.326 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,81% 337.898 €
Despeses corrents en béns i serveis 51,87% 768.395 €
Transferències corrents 21,27% 315.000 €
Inversions reals 4,05% 60.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es