Esport

Pressupost inicial / hab.

34,86 €

Pressupost inicial

1,59 M€

% execució

87,36 %
Despesa real són 1,39 M€

% sobre el total del press.

4,00 %

Mitjana despesa provincial

868.546,71 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 10,24% 163.262 €
Promoció i foment de l'esport 44,26% 705.585 €
Instal·lacions esportives 45,49% 725.211 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,64% 360.889 €
Despeses corrents en béns i serveis 47,50% 757.169 €
Transferències corrents 20,14% 321.000 €
Inversions reals 9,72% 155.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es