Esport

Pressupost inicial / hab.

51,94 €

Pressupost inicial

2,42 M€

% execució

No disp.
L'any passat 210,02 %

% sobre el total del press.

5,57 %

Mitjana despesa provincial

800.009,45 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 24,45% 592.711 €
Instal·lacions esportives 75,55% 1,83 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 13,27% 321.819 €
Despeses corrents en béns i serveis 37,18% 901.422 €
Transferències corrents 8,53% 206.718 €
Inversions reals 41,02% 994.500 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es