Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

15,93 €

Despesa pressupostada

728.452 €

% execució

96,41 %
Despesa real són 702.301,47 €

% sobre el total del press.

1,83 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 43,30% 315.406 €
Transport públic 42,56% 310.000 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 14,15% 103.046 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,49% 163.798 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,16% 132.264 €
Transferències corrents 59,36% 432.390 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es