Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

10,08 €

Pressupost inicial

464.863 €

% execució

112,38 %
Ingrés real són 522.435,29 €

% sobre el total del press.

1,18 %

Mitjana ingrés provincial

411.138,45 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 8,14% 37.824 €
Interessos de dipòsits 21,51% 100.000 €
Rendes de béns immobles 6,46% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 12,69% 59.000 €
Altres ingressos patrimonials 51,20% 238.029 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es