Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

47,92 €

Pressupost inicial

2,24 M€

% execució

126,64 %
Despesa real són 2,84 M€

% sobre el total del press.

5,71 %

Mitjana despesa provincial

987.695,32 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 21,87% 489.684 €
Gestió del sistema tributari 8,89% 199.010 €
Gestió del patrimoni 63,24% 1,42 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 6,00% 134.335 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,21% 1,28 M€
Despeses corrents en béns i serveis 35,01% 783.848 €
Despeses financeres 6,00% 134.335 €
Inversions reals 1,79% 40.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es