Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

46,75 €

Pressupost inicial

2,16 M€

% execució

114,94 %
Despesa real són 2,48 M€

% sobre el total del press.

5,47 %

Mitjana despesa provincial

2,34 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 19,41% 418.659 €
Gestió del sistema tributari 9,23% 199.010 €
Gestió del patrimoni 67,06% 1,45 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 4,30% 92.735 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,61% 1,11 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,82% 750.863 €
Despeses financeres 4,30% 92.735 €
Inversions reals 9,27% 200.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es