Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

36,51 €

Pressupost inicial

1,67 M€

% execució

152,06 %
Despesa real són 2,54 M€

% sobre el total del press.

4,19 %

Mitjana despesa provincial

1,59 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 17,62% 294.124 €
Gestió del sistema tributari 13,85% 231.163 €
Gestió del patrimoni 50,00% 834.682 €
Gestió del deute i de la tresoreria 18,54% 309.529 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,78% 664.118 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,72% 813.380 €
Despeses financeres 5,51% 92.000 €
Inversions reals 5,99% 100.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es