Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

39,00 €

Pressupost inicial

1,79 M€

% execució

151,50 %
Despesa real són 2,71 M€

% sobre el total del press.

4,02 %

Mitjana despesa provincial

1,88 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 17,12% 306.480 €
Gestió del sistema tributari 13,15% 235.348 €
Gestió del patrimoni 52,20% 934.286 €
Gestió del deute i de la tresoreria 17,53% 313.672 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,24% 702.234 €
Despeses corrents en béns i serveis 57,21% 1,02 M€
Despeses financeres 3,56% 63.692 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es