Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

98,17 €

Despesa pressupostada

4,55 M€

% execució

No disp.
L'any passat 109,88 %

% sobre el total del press.

9,91 %

Mitjana despesa provincial

3,28 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis socials i promoció social 76,03% 3,46 M€
Foment de l'ocupació 23,97% 1,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,87% 2,27 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,03% 1,28 M€
Transferències corrents 22,10% 1,01 M€

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es