Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.820.897 € 83 € 8,58 %
Serveis públics bàsics 12.937.952 € 282 € 29,05 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.906.977 € 85 € 8,77 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 10.896.141 € 237 € 24,47 %
Actuacions de caràcter econòmic 846.468 € 18 € 1,90 %
Actuacions de caràcter general 12.128.741 € 264 € 27,23 %
Total 44.537.176 € 970,52 €

Cerca una partida específica