Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.645.000 € 57 € 6,07 %
Serveis públics bàsics 14.702.526 € 315 € 33,75 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.767.007 € 102 € 10,94 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 9.068.826 € 194 € 20,82 %
Actuacions de caràcter econòmic 752.860 € 16 € 1,73 %
Actuacions de caràcter general 11.628.865 € 249 € 26,69 %
Total 48.205.909 € 933,27 €

Cerca una partida específica