Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

190,04 €

Despesa pressupostada

8,88 M€

% execució

116,35 %
Despesa real són 10,33 M€

% sobre el total del press.

22,66 %

Mitjana despesa provincial

3,17 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 2,71% 240.655 €
Educació 22,43% 1,99 M€
Cultura 31,50% 2,8 M€
Esport 43,36% 3,85 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,39% 1,72 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,07% 2,85 M€
Transferències corrents 17,85% 1,59 M€
Inversions reals 30,69% 2,73 M€

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es