Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.158.122,00 € 88,99 € 10,61 %
Serveis públics bàsics 11.826.866,00 € 253,11 € 30,18 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.496.064,00 € 96,22 € 11,47 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.879.597,00 € 190,04 € 22,66 %
Actuacions de caràcter econòmic 748.299,00 € 16,01 € 1,91 %
Actuacions de caràcter general 9.075.154,00 € 194,22 € 23,16 %
Total 39.184.102,00 € 838,59 €

Cerca una partida específica