Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

172,97 €

Despesa pressupostada

7,91 M€

% execució

96,61 %
Despesa real són 7,64 M€

% sobre el total del press.

19,85 %

Mitjana despesa provincial

3,98 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 5,57% 440.382 €
Educació 29,66% 2,35 M€
Cultura 44,62% 3,53 M€
Esport 20,15% 1,59 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,33% 2,32 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,23% 3,5 M€
Transferències corrents 21,60% 1,71 M€
Inversions reals 4,84% 382.741 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es