Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

110,74 €

Pressupost inicial

5,11 M€

% execució

91,79 %
Despesa real són 4,69 M€

% sobre el total del press.

12,96 %

Mitjana despesa provincial

3,62 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 61,92% 3,16 M€
Coord. organització institucional entitats locals 8,59% 438.676 €
Participació ciutadana 23,00% 1,17 M€
Atenció als ciutadans 0,56% 28.689 €
Imprevistos i funcions no classificades 5,93% 303.037 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 70,46% 3,6 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,36% 1,3 M€
Transferències corrents 0,26% 13.415 €
Inversions reals 3,91% 200.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es