Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

117,38 €

Pressupost inicial

5,36 M€

% execució

92,90 %
Despesa real són 4,98 M€

% sobre el total del press.

13,69 %

Mitjana despesa provincial

3,49 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 65,77% 3,52 M€
Coord. organització institucional entitats locals 12,19% 653.056 €
Informació bàsica i estadística 2,01% 107.432 €
Participació ciutadana 7,83% 419.257 €
Atenció als ciutadans 12,20% 653.352 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 73,39% 3,93 M€
Despeses corrents en béns i serveis 22,25% 1,19 M€
Transferències corrents 0,31% 16.450 €
Inversions reals 4,05% 217.157 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es