Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.943.099,00 € 86,42 € 10,08 %
Serveis públics bàsics 14.049.799,00 € 307,93 € 35,91 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.684.815,00 € 80,76 € 9,42 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.404.057,00 € 162,28 € 18,92 %
Actuacions de caràcter econòmic 776.874,00 € 17,03 € 1,99 %
Actuacions de caràcter general 9.267.975,00 € 203,13 € 23,69 %
Total 39.126.619,00 € 857,55 €

Cerca una partida específica