En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 novembre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

857,55 €

Pressupost inicial

39,13 M€

Execució

108% del pressupost actual

Habitants

45.626

Deute

18,85 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.943.099 € 10,08%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.574.305 € 9,14%
Habitatge i urbanisme 4.333.693 € 11,08%
Benestar comunitari 4.479.236 € 11,45%
Medi ambient 1.662.565 € 4,25%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 38.170 € 0,10%
Serveis socials i promoció social 2.635.648 € 6,74%
Foment de l'ocupació 1.010.997 € 2,58%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 427.844 € 1,09%
Educació 2.306.488 € 5,89%
Cultura 3.188.432 € 8,15%
Esport 1.481.293 € 3,79%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 354.035 € 0,90%
Transport públic 310.000 € 0,79%
Altres actuacions de caràcter econòmic 112.839 € 0,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 751.446 € 1,92%
Serveis de caràcter general 5.355.772 € 13,69%
Administració financera i tributària 1.503.301 € 3,84%
Transferències a altres administracions públiques 1.657.456 € 4,24%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 novembre 2020.

Ingressos
113%
Despesa
108%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.820.000 € 412 € 48,10 %
Impostos indirectes 550.000 € 12 € 1,41 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.990.287 € 66 € 7,64 %
Transferències corrents 13.746.422 € 301 € 35,13 %
Ingressos patrimonials 415.863 € 9 € 1,06 %
Transferències de capital 1.029.047 € 23 € 2,63 %
Passius financers 1.575.000 € 35 € 4,03 %
Total 39.126.619 € 857,55 €