En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 setembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

857,6 €

Despesa total

39,1 M€

Execució

108% del pressupost

Habitants

45.626

Deute

18,8 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.943.099 € 10.08 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.574.305 € 9.14 %
Habitatge i urbanisme 4.333.693 € 11.08 %
Benestar comunitari 4.479.236 € 11.45 %
Medi ambient 1.662.565 € 4.25 %
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 38.170 € 0.1 %
Serveis socials i promoció social 2.635.648 € 6.74 %
Foment de l'ocupació 1.010.997 € 2.58 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 427.844 € 1.09 %
Educació 2.306.488 € 5.89 %
Cultura 3.188.432 € 8.15 %
Esport 1.481.293 € 3.79 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 354.035 € 0.9 %
Transport públic 310.000 € 0.79 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 112.839 € 0.29 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 751.446 € 1.92 %
Serveis de caràcter general 5.355.772 € 13.69 %
Administració financera i tributària 1.503.301 € 3.84 %
Transferències a altres administracions públiques 1.657.456 € 4.24 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 setembre 2018.

Ingressos
113%
Despesa
108%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.820.000 € 412 € 48,10 %
Impostos indirectes 550.000 € 12 € 1,41 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.990.287 € 66 € 7,64 %
Transferències corrents 13.746.422 € 301 € 35,13 %
Ingressos patrimonials 415.863 € 9 € 1,06 %
Transferències de capital 1.029.047 € 23 € 2,63 %
Passius financers 1.575.000 € 35 € 4,03 %
Total 39.126.619 € 857,55 €