Esport

Pressupost inicial / hab.

82,39 €

Pressupost inicial

3,85 M€

% execució

138,23 %
Despesa real són 5,32 M€

% sobre el total del press.

9,82 %

Mitjana despesa provincial

802.566,69 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 8,36% 322.014 €
Promoció i foment de l'esport 16,11% 620.174 €
Instal·lacions esportives 75,53% 2,91 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 8,78% 338.074 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,45% 479.114 €
Transferències corrents 8,64% 332.572 €
Inversions reals 70,13% 2,7 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es