8
Oct
19:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Comissió informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania

Assistents