En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 03 juliol 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.013,19 €
Pressupost per habitant actual: 1.013,19 €

Pressupost inicial

47,39 M€
Pressupost actual: 47,39 M€

Execució

No disp.
En 2021 va ser un 78 %

Habitants

46.777
* dades del 2021

Deute

14,11 M€
* a final del 2021

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.422.000,00 € 5,11%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 4.875.065,36 € 10,29%
Habitatge i urbanisme 3.269.287,63 € 6,90%
Benestar comunitari 5.570.615,14 € 11,75%
Medi ambient 2.912.996,45 € 6,15%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 4.280.036,87 € 9,03%
Foment de l'ocupació 1.216.242,24 € 2,57%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 435.267,10 € 0,92%
Educació 2.849.788,41 € 6,01%
Cultura 3.820.733,98 € 8,06%
Esport 1.715.064,39 € 3,62%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 783.146,46 € 1,65%
Transport públic 294.467,38 € 0,62%
Altres actuacions de caràcter econòmic 111.732,00 € 0,24%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.035.712,95 € 2,19%
Serveis de caràcter general 8.365.948,58 € 17,65%
Administració financera i tributària 1.275.179,81 € 2,69%
Transferències a altres administracions públiques 2.160.740,00 € 4,56%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.574.000,00 € 457,56 € 45,52 %
Impostos indirectes 1.150.000,00 € 24,39 € 2,43 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.471.581,23 € 73,63 € 7,32 %
Transferències corrents 18.211.108,52 € 386,24 € 38,42 %
Ingressos patrimonials 177.010,00 € 3,75 € 0,37 %
Transferències de capital 450.325,00 € 9,55 € 0,95 %
Passius financers 2.360.000,00 € 50,05 € 4,98 %
Total 47.394.024,75 € 1.013,19 €