En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 07 juliol 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.423,71 €
Pressupost per habitant actual: 1.423,71 €

Pressupost inicial

66,08 M€
Pressupost actual: 66,08 M€

Execució

13% del pressupost actual

Habitants

46.414
* dades del 2022

Deute

14,92 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses de Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.862.000,00 € 4,33%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 8.756.185,96 € 13,25%
Habitatge i urbanisme 6.325.474,81 € 9,57%
Benestar comunitari 5.687.167,51 € 8,61%
Medi ambient 3.150.940,26 € 4,77%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 5.442.569,31 € 8,24%
Foment de l'ocupació 1.287.761,60 € 1,95%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 663.389,54 € 1,00%
Educació 3.631.295,41 € 5,50%
Cultura 8.553.299,89 € 12,94%
Esport 2.178.275,71 € 3,30%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 938.009,70 € 1,42%
Transport públic 442.627,45 € 0,67%
Altres actuacions de caràcter econòmic 65.168,40 € 0,10%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.316.930,84 € 1,99%
Serveis de caràcter general 11.056.390,00 € 16,73%
Administració financera i tributària 1.420.041,84 € 2,15%
Transferències a altres administracions públiques 2.302.740,00 € 3,48%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 07 juliol 2024.

Ingressos
32%
Despesa
13%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 23.864.000,00 € 514,16 € 36,11 %
Impostos indirectes 2.180.000,00 € 46,97 € 3,30 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.661.485,00 € 100,43 € 7,05 %
Transferències corrents 21.538.771,35 € 464,06 € 32,59 %
Ingressos patrimonials 1.201.010,00 € 25,88 € 1,82 %
Alienació d'inversions reals 10.218.001,88 € 220,15 € 15,46 %
Passius financers 2.417.000,00 € 52,07 € 3,66 %
Total 66.080.268,23 € 1.423,71 €

Cerca una partida específica