En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 juny 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

983,43 €
Pressupost per habitant actual: 1.253,35 €

Pressupost inicial

46,37 M€
Pressupost actual: 59,1 M€

Execució

78% del pressupost actual

Habitants

47.150
* dades del 2020

Deute

13,77 M€
* a final del 2020

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.275.000,00 € 4,91%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 4.509.342,00 € 9,72%
Habitatge i urbanisme 3.295.265,00 € 7,11%
Benestar comunitari 4.858.659,00 € 10,48%
Medi ambient 3.104.416,58 € 6,70%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 4.032.127,00 € 8,70%
Foment de l'ocupació 1.205.476,00 € 2,60%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 386.598,00 € 0,83%
Educació 2.783.826,00 € 6,00%
Cultura 4.031.198,00 € 8,69%
Esport 2.261.531,44 € 4,88%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 10.000,00 € 0,02%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 641.197,00 € 1,38%
Transport públic 293.472,00 € 0,63%
Altres actuacions de caràcter econòmic 112.809,00 € 0,24%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 995.651,00 € 2,15%
Serveis de caràcter general 8.346.626,00 € 18,00%
Administració financera i tributària 1.214.763,00 € 2,62%
Transferències a altres administracions públiques 2.010.740,00 € 4,34%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 juny 2022.

Ingressos
114%
Despesa
78%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.424.000,00 € 454,38 € 46,20 %
Impostos indirectes 910.000,00 € 19,30 € 1,96 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.317.424,00 € 70,36 € 7,15 %
Transferències corrents 16.516.948,00 € 350,31 € 35,62 %
Ingressos patrimonials 181.010,00 € 3,84 € 0,39 %
Transferències de capital 1.836.815,02 € 38,96 € 3,96 %
Passius financers 2.182.500,00 € 46,29 € 4,71 %
Total 46.368.697,02 € 983,43 €

Cerca una partida específica