En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 novembre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

932,95 €
Pressupost per habitant actual: 1.860,91 €

Pressupost inicial

43,55 M€
Pressupost actual: 86,87 M€

Execució

74% del pressupost actual

Habitants

46.680
* dades del 2019

Deute

14,49 M€
* a final del 2019

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.645.000 € 6,07%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 4.375.571 € 10,05%
Habitatge i urbanisme 3.283.696 € 7,54%
Benestar comunitari 4.857.359 € 11,15%
Medi ambient 2.185.900 € 5,02%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 3.581.722 € 8,22%
Foment de l'ocupació 1.185.285 € 2,72%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 401.774 € 0,92%
Educació 2.601.787 € 5,97%
Cultura 3.640.806 € 8,36%
Esport 2.424.459 € 5,57%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 353.488 € 0,81%
Transport públic 291.968 € 0,67%
Altres actuacions de caràcter econòmic 107.404 € 0,25%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 914.734 € 2,10%
Serveis de caràcter general 7.663.397 € 17,60%
Administració financera i tributària 1.231.979 € 2,83%
Transferències a altres administracions públiques 1.803.710 € 4,14%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 novembre 2020.

Ingressos
86%
Despesa
74%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.204.000 € 454 € 48,69 %
Impostos indirectes 760.000 € 16 € 1,75 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.984.754 € 64 € 6,85 %
Transferències corrents 15.935.275 € 341 € 36,59 %
Ingressos patrimonials 221.010 € 5 € 0,51 %
Passius financers 2.445.000 € 52 € 5,61 %
Total 43.550.039 € 932,95 €

Cerca una partida específica