Pla Smart City

Objectius del Pla Smart City

  • Millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
  • Assegurar el creixement econòmic tangible mitjançant la mesura a partir de la definició d’indicadors que ens ajudin a prendre decisions, com per exemple detectar oportunitats d'ocupació per a la ciutadania.
  • Millorar el benestar de la ciutadania incloent l'atenció mèdica, el benestar, la seguretat física i l'educació.
  • Establir un enfocament ambientalment responsable i sostenible, que compleixi amb les necessitats d'avui sense sacrificar les necessitats de les generacions futures.
  • Racionalitzar els serveis basats en la infraestructura física, com el transport, l’aigua, l’energia o les telecomunicacions .
  • Reforçar la prevenció i la gestió dels desastres naturals i d'origen humà (Resiliència).
  • Proporcionar uns mecanismes reguladors i de governança amb polítiques i processos que siguin adequats i equitatius d'una manera estandarditzada.

Darrera actualització: 02 febrer de 2022

Participa en https://espluguesparticipa.diba.cat/processes/plasmartcity