9
Oct
19:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Comissió Informativa Ordinària de Serveis Generals i Govern Obert

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde