14
Mai
19:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat - VIDEOCONFERÈNCIA

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde