28
Des
09:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió de coordinació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia