29
Set
13:00
Agenda de Eduard Sanz García

Visita CSE Can Vidalet i Mercat Can Vidalet

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia