15
Set
19:00
Agenda de Eduard Sanz García

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia