11
Mai
19:00
Agenda de Manuel Pozo López

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Juan Carlos Sillero i Vera

Oliver Jose Peña Estevez

Gemma Garcia Cejas, Regidora C's

Jordi Perez Pineda

Marta Alarcon i Puerto