9
Set
19:00
Agenda de Marta Alarcón i Puerto

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Oliver Jose Peña Estevez

Jordi Perez Pineda

Juan Carlos Sillero i Vera

Montserrat Zamora Angulo