9
Des
17:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió de regidores i regidors d’Educacio amb el Diputat d’Educació

Assistents