25
Set
13:00
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Reunió amb la Coordinadora General i l’Interventor

Assistents

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia