20
Set
10:30
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Can Vidalet

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia