14
Jul
19:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Gemma Garcia Cejas, Regidora C's

Jordi Perez Pineda

Juan Carlos Sillero i Vera

Marta Alarcon i Puerto

Marcos Sánchez Siles

El 22.05.24 renúncia a l'acta de regidor

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia