27
Jul
13:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Inauguració ascensor del CSE de Can Vidalet

Assistents

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia