13
Oct
19:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Assistents

Juan Carlos Sillero i Vera

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde

Gemma Garcia Cejas, Regidora C's

Jordi Perez Pineda

Marta Alarcon i Puerto